Werk

TV:
Choreografie Dance Dance Dance Seizoen 5 SBS6
Choreografie Dancesing Seizoen 1 SBS6

Theater:
Breakin Convention Tour Luxemburg 2018
Sally Dansgezelschap Maastricht Danslab 2019
Sally Dansgezelschap Maastricht Danslab 2020

Oxygen:
Winnaar Circus Gerschtanowitz 2017 | Choreograaf & danser
Winnaar Dance as One 2018 | Choreograaf & danser
Golden Buzzer France Got Talent 2018 | Choreograaf & danser
NBC World of Dance Seizoen 4 | Choreograaf & danser

Lesgeven/coachen/begeleiden:
USDA and USDA-Academy Maastricht
ODM – Opleiding Dans Maastricht
Fontys Hogeschool voor de Kunsten Maastricht
Cios Dans Sittard

Merken:
Audemars Piguet Switzerland
Audemars Piguet NL
Exact NL
Real Classics NL
ATF BEL
Top1toys NL
NNKC NL